Trang Bị Cưa Xích Hóa Kỹ

Giá: 2,800 vàng

55 Sức Mạnh Công Kích
400 Máu
25 Điểm Hồi Kỹ Năng

  • Xích Cưa Sắc Nhọn: Gây sát thương vật lý sẽ khiến tướng địch chịu 40% Vết Thương Sâu trong 3 giây.

    Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.