Trang Bị Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng

Giá: 2,800 vàng

600 Máu
50 Kháng Phép
10 Điểm Hồi Kỹ Năng


Kích hoạt - Truy Lùng: Tăng Tốc Độ Di Chuyển về phía kẻ địch hoặc trụ địch. Khi đến gần một tướng địch (hoặc sau 4 giây) phát ra một đợt sóng Làm Chậm tướng xung quanh.