Trang Bị Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi

Giá: 3,200 vàng

300 Máu
30 Giáp
30 Kháng Phép
10 Điểm Hồi Kỹ Năng

  • Vỏ Bọc Hư Không: Mỗi giây giao tranh với tướng cho một cộng dồn, tăng GiápKháng Phép, tối đa 8 cộng dồn. Ở tối đa cộng dồn, ngay lập tức gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh, hồi lại máu, đồng thời chỉ số phòng ngự của bản thân sẽ được tăng thêm cho đến khi kết thúc giao tranh.

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Giáp và Kháng Phép.

  • Nâng cấp từ Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi