Phép bổ trợ

Hãy nhớ rằng tính khả dụng của những Ngọc này và hiệu quả của chúng có thể thay đổi theo các bản cập nhật và bản vá của trò chơi. Bạn nên kiểm tra thông tin mới nhất trong trò chơi hoặc tại Liên Minh Pro để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất và chính xác nhất về ngọc bổ trợ và tác dụng của chúng.