Cách Khắc Chế

Trong Liên Minh Huyền Thoại cách khắc chế những tướng đối thủ rất có ích trong việc chống lại các đối thủ hoặc chiến lược cụ thể. Để có khả năng hoặc đặc điểm có thể vô hiệu hóa điểm mạnh của đối thủ một cách hiệu quả, khiến họ trở thành những lựa chọn mà đôi thủ phải khiếp sợ.