Trang Bị Bão Tố Luden

Giá: 3,200 vàng

100 Sức Mạnh Phép Thuật
9 Xuyên Kháng Phép
600 Năng Lượng
20 Điểm Hồi Kỹ Năng

  • Vọng Âm: Kỹ năng gây sát thương sẽ gây thêm sát thương phép lên mục tiêu và 3 kẻ địch gần đó, đồng thời cho Tốc Độ Di Chuyển. Gây sát thương bằng kỹ năng sẽ giảm hồi chiêu cho trang bị này.

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Xuyên Kháng Phép.

  • Nâng cấp từ Bão Tố Luden