Trang Bị Trượng Trường Sinh

Giá: 2,800 vàng

70 Sức Mạnh Phép Thuật
400 Máu
400 Năng Lượng


Sau 2 vòng đấu, trang bị này nhận 300 Máu, 300 Năng Lượng, 40 Sức Mạnh Phép Thuật. Đồng thời tăng 1 cấp và tất cả hiệu ứng của Vĩnh Hằng được tăng 50%.
  • Vĩnh Hằng: Hồi Năng Lượng bằng với 7% lượng sát thương chưa giảm trừ đã nhận từ tướng, đồng thời hồi Máu bằng với 25% lượng Năng Lượng đã dùng, tối đa 20 Máu mỗi lần dùng kỹ năng, mỗi giây. Với mỗi 200 Máu hoặc Năng Lượng hồi lại theo cách này, nhận 35% Tốc Độ Di Chuyển, giảm dần trong 3 giây.

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng.

  • Nâng cấp từ Trượng Trường Sinh