Trang Bị Băng Trượng Vĩnh Cửu

Giá: 2,800 vàng

70 Sức Mạnh Phép Thuật
400 Máu
600 Năng Lượng
20 Điểm Hồi Kỹ Năng


Kích hoạt - Tuyết Giá: Gây sát thương theo hình nón, Làm Chậm kẻ địch trúng chiêu. Kẻ địch ở giữa vùng hình nón sẽ bị Trói Chân.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sức Mạnh Phép Thuật.

Nâng cấp từ Băng Trượng Vĩnh Cửu