Trang Bị Găng Tay Băng Giá

Giá: 3,000 vàng

400 Máu
50 Giáp
10 Điểm Hồi Kỹ Năng

  • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng Kỹ Năng, Đòn Đánh tiếp theo gây thêm sát thương và tạo một vùng băng giá trong 2.5 giây. Kẻ địch đi ngang qua vùng băng sẽ bị Làm Chậm đi. Mục tiêu chính sẽ bị khống chế với hiệu ứng làm chậm mạnh hơn 100% và giảm 10% sát thương gây ra lên bạn trong 2.5 giây. (1.5 giây ).

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 50 Máu, 5% Kháng Hiệu Ứng và 5% Kháng Làm Chậm.

  • Nâng cấp từ Găng Tay Băng Giá