Trang Bị Vô Cực Kiếm

Giá: 3,400 vàng

65 Sức Mạnh Công Kích
20% Tỉ Lệ Chí Mạng
45% Sát Thương Chí Mạng


Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Sức Mạnh Công Kích.