Trang Bị Rìu Mãng Xà

Giá: 3,400 vàng

65 Sức Mạnh Công Kích
25 Điểm Hồi Kỹ Năng
15% Hút Máu

  • Sát Thương Lan: Đòn Đánh và Kỹ Năng gây sát thương vật lý lên những kẻ địch khác ở gần.