Trang Bị Kiếm Manamune

Giá: 2,900 vàng

45 Sức Mạnh Công Kích
500 Năng Lượng
15 Điểm Hồi Kỹ Năng

  • Tuyệt: Nhận Sức Mạnh Công Kích cộng thêm tương đương Năng Lượng tối đa của bạn.
  • Năng Lượng Cộng Dồn: Sau 2 vòng đấu, trang bị này chuyển hóa thành Thần Kiếm Muramana.