Trang Bị Gươm Suy Vong

Giá: 3,300 vàng

40 Sức Mạnh Công Kích
25% Tốc Độ Đánh
8% Hút Máu

  • Mũi Kiếm Sương Đen: Đòn đánh gây thêm sát thương vật lý theo Máu hiện tại của kẻ địch.
  • Hút Hồn: Tấn công một vị tướng gây sát thương phép và đánh cắp Tốc Độ Di Chuyển.

    Trang bị có sự khác nhau khi được sử dụng bởi tướng cận chiến và tướng đánh xa.