Trang Bị Giày Cuồng Nộ

Giá: 1,100 vàng

45% Tốc Độ Đánh
30 Tốc Độ Di Chuyển