Trang Bị Giáp Thiên Thần

Giá: 3,000 vàng

45 Sức Mạnh Công Kích
40 Giáp

  • Cứu Rỗi: Khi chịu sát thương kết thúc, phục hồi lại 50% Máu cơ bản30% Năng lượng tối đa sau 4 giây ngưng đọng. Hiệu ứng này có 1 vòng hồi chiêu.