Trang Bị Đao Thủy Ngân

Giá: 3,000 vàng

40 Sức Mạnh Công Kích
20% Tỉ Lệ Chí Mạng
50 Kháng Phép


Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế và tăng Tốc Độ Di Chuyển.