Trang Bị Chùy Hấp Huyết

Giá: 3,200 vàng

55 Sức Mạnh Công Kích
400 Máu
20 Điểm Hồi Kỹ Năng
8% Hút Máu Toàn Phần


Kích hoạt - Khát Máu: Gây sát thương lên kẻ địch xung quanh. Hồi Máu với mỗi tướng địch trúng chiêu.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Máu và Điểm Hồi Kỹ Năng.

Nâng cấp từ Chùy Hấp Huyết